websuport vrch

nov 222012
 

TRNAVA. Vo štvrtok ráno sa chodby Univerzity na Nám. J. Herdu zaplnili študentmi, ktorí chceli pomôcť. Prišli totiž darovať nenahraditeľnú súčasť organizmu – krv. Záujem bol veľký. 

Podujatie zorganizoval študent FMK Ľuboslav Blišák, v spolupráci s Národnou transfúznou službou Trnava. Počet účastníkov sa v porovnaní s minulým podujatím zvýšil dvojnásobne, a tak krv nakoniec darovalo 37 darcov. V porovnaní s predošlými podujatiami tu však išlo o niečo výnimočnejšie, pretože zúčastnení sa mohli prihlásiť aj do Národného registra darcov kostnej drene SR. A takto vidia akciu samotní študenti:

„Hoci som už študentkou vyššieho ročníka, na tejto akcii som sa zúčastnila po prvýkrát, doteraz som nevedela, že sa takéto niečo u nás koná. Odteraz sa budem zúčastňovať pravidelne.“

„Minule som tu bol len ako doprovod svojich spolužiakov, avšak teraz som nabral odvahu a určite neľutujem.“

„Som rád, že som prostredníctvom svojej univerzity mohol pomôcť dobrej veci, a dúfam, že i ďalšie takéto akcie budú prispievať k dobrému menu našej školy. I vďaka účasti na takomto podujatí môžem byť na svoju univerzitu hrdý.“

Podarilo sa nám získať aj vyjadrenia lekárov – MUDr. Šišku a MUDr. Vopátovej.

1. Ako vnímate potenciál a záujem darcov na jednotlivých univerzitách v Trnave ?

MUDr. J. Šiška: „Môžem skonštatovať, že záujem o darcovstvo krvi v Trnavskom regióne je v radoch študentskej mládeže príkladný. Svedčia o tom i počty darcov zo všetkých VŠ Trnavského samosprávneho kraja na našom pracovisku NTS.„

2. Ako vnímate spoluprácu s UCM a jej organizátormi ? Je táto spolupráca v niečom výnimočná ?

Primárka NTS TT MUDr. Vopátová: „Spoluprácu a ochotu každého pomôcť pri darovaní krvi hodnotíme pozitívne. Zatiaľ ešte neexistuje liek, ktorý by nahradil ľudskú krv.“

MUDr. J. Šiška: „Platí však, že užšia spolupráca je z VŠ iba s manažmentom UCM Trnava.„

3. Zvyšuje sa záujem o mobilné výjazdy? Ako hodnotíte ich význam?

Primárka NTS TT MUDr. Vopátová: „Národná transfúzna služba zabezpečuje odbery krvi aj mobilnými výjazdmi  najmä pre organizácie, školy, závody, mestečká a dediny, kde nie je možnosť darovať krv priamo na oddelení, alebo keď chceme vyjsť v ústrety väčšiemu počtu darcov. Bez výjazdových odberov nedokážu zabezpečiť dostatočný počet transfúznych prípravkov hlavne krajské mestá, kde je centralizovaná špeciálna chirurgia, kardiocentrá, popáleninové centrá – tu je najväčšia spotreba.

4. Aký je súčasný trend, chodia darovať mladí ľudia, alebo tí skôr narodení ?

Primárka NTS TT MUDr. Vopátová: „Chodia všetci, bez rozdielu, najväčší počet mladších ľudí je v období Valentínskej kvapky a Študentskej kvapky.“

5. Ľudia sa často boja ísť darovať krv. Dôvodom býva najmä strach z ihiel, či z nemocničného prostredia. Ako by ste im poradili tento strach odbúrať a prísť pomôcť dobrej veci?

Primárka NTS TT MUDr. Vopátová: „Naše oddelelnie sa snažíme prispôsobiť tak, aby nepôsobilo nemocenským prostredím, ktoré je spojené so strachom a obavami. Už od vstupu na oddelenie až po samotný odber je darca vedený tak, aby sa vyhol zbytočnému čakaniu. Na samotný odber sú použité špeciálne odberové súpravy, pri ktorých vpich bolí menej ako pri bežnom odbere krvi.“

6. Čo spája väčšinu darcov, ktorí chodia darovať?

Primárka NTS TT MUDr. Vopátová: „Pomôcť pri záchrane života človeku, ktorého nepoznáte – neexistuje nič nezištnejšie.“

 

Text: Ľubica Ščevíková; Foto: Kristína Pomsárová

Viac o mne

Andrej Brník

Mám rád to čo robím a čo robím sa snažím robiť na 100%. Niekedy je to so mnou síce na nevydržanie, ale aj napriek tomu si myslím, že som celkom spoločenský.
Viac o mne

Viac zaujímavých článok z nášho webu