sep 242012
 

Dnes sa oficiálne začal zimný semester akademického roku 2012/2013. V dome kultúry na Trojičnom námestí. Zazneli zaujímavé informácie a prejavy. 

TRNAVA. O tom, že tento rok je pre našu Alma mater výnimočný, nasvedčoval aj slávnostný prejav rektora pri otváracom ceremoniáli. „Účelom vzdelania nie je zaplniť myseľ, ale otvoriť ju. Vstupujeme do významného roka pre našu univerzitu“, hovoril rektor UCM Jozef Matúš. V príhovore sa zameral  najmä na fakt, že tento rok sa UCM dožíva 15 rokov svojej existencie. Pripomínať si budeme aj 1.150 výročie príchodu solúnskych bratov na naše územie. Po nich je pomenovaná naša univerzita,  a preto sa budeme na oslavách podieľať aj my. Začiatok osláv je naplánovaný na 15. októbra, kedy bude slávnostne odhalené súsošie Cyrila a Metoda pred budovou univerzity na nám. J. Herdu. Ide o repliku súsošia, ktorej originál pochádza z roku 1988 a je súčasťou Slovenského inštitútu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Autorom je významný sochár, rodák z Trnavy, William Schiffer. Pre našu univerzitu navrhoval aj logo a insígnie univerzity.

Okrem spomínaných osláv rektor bilancoval aj minulý akademický rok. V ňom ukončilo štúdium 1.876 absolventov – 1.098 študentov na bakalárskom stupni, 749 na magisterskom a 29 na doktorandskom stupni. Do nového akademického roka  2012/2013 malo na UCM záujem nastúpiť 6.785 študentov a absolventov stredných škôl. Najväčší dopyt bol po Fakulte masmediálnej komunikácie, nasledovala Fakulta sociálnych vied, Filozofická fakulta, Inštitút v Piešťanoch a Fakulta prírodných vied. Momentálne študuje na celej univerzite 5.700 študentov. Doposiaľ skončilo Univerzitu sv. Cyrila a Metoda 15.307 absolventov.

Na UCM sa uskutočňujú a realizuje množstvo projektov, ktoré sú financované z rôznych fondov –  Európsky sociálny fond, KEGA, VEGA, granty mesta Trnavy a granty Trnavského samosprávneho kraja. Len na modernizáciu budov a zariadení bolo v posledných rokoch vynaložených okolo 9 mil. eur.

Na záver zaželal rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Matúš všetkým veľa úspechov, aby sme spolu mohli splniť všetky podmienky pre rast univerzity.

Fotogaléria zo slávnostného otvorenia akademického roka

Text: AB; Foto: Ivan Kopčáni

Viac o mne

Andrej Brník

Mám rád to čo robím a čo robím sa snažím robiť na 100%. Niekedy je to so mnou síce na nevydržanie, ale aj napriek tomu si myslím, že som celkom spoločenský.
Viac o mne

Viac zaujímavých článok z nášho webu