nov 122017
 

V čase, keď online vládne celému svetu, sa pedagógovia a vedci zišli na Smolenickom zámku, aby intenzívne diskutovali o aktuálnej problematike.

V utorok a stredu (7. a 8. novembra) sa zámok v Smoleniciach opäť odel do madžentovej. Na konferencii Marketing Identity bolo hlavnou témou Online rules. Prvým bodom programu bol úvodný ceremoniál, ktorý otvorila svojím príhovorom dekanka Dana Petranová a rektor Jozef Matúš. Po nich dostali slovo Lucia Škripcová a Boris Brendza, ktorí predstavili nové číslo časopisu Ejmap. Rovnako predstúpil pred publikum aj Martin Solík s novým vydaním časopisu Communication Today. Na rad sa dostali aj časopisy Lege Artis Acta Ludologica. Cieľom našej fakulty je, aby nové časopisy boli indexované v databáze Web of Science.

Martin Solík s novým číslom Communication Today. 

Členovia redakcie časopisu Ejmap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou konferencie bolo udeľovanie spoločenskej zodpovednosti vzdelávacích inštitúcií – Granátt. Ocenenie získala Špeciálna ZŠ vo Veľkom Krtíši a Obchodné akadémie v Trnave a Hlohovci.

Učiteľky zo ŠZŠ Veľký Krtíš preberajú Granátt. 

Učiteľky OA Trnava a Hlohovec pri odovzdávaní ocenenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Po otváracom ceremoniáli sa účastníci rozpŕchli do rôznych miestností zámku na prednášky a diskusie. Organizátori pozvali hostí z rôznych krajín, napríklad z Česka, Nemecka, Rumunska, Veľkej Británie, Ruska a Poľska. Bloky prednášok a diskusií trvali s prestávkami do 19:00. Na účastníkov potom čakalo vystúpenie speváckeho zboru Unitty, po ktorom nasledoval raut a príjemný večer dotvárala ľudová hudba.

Jeden zo zahraničných spíkrov – Martin Roth (Nemecko). 

Rádio Aetter nezaháľalo a prináša vám reportáže zo smolenickej konferencie. Redaktorka Barbara Čierna sa rozprávala so spíkrami a zisťovala viac o najnovších trendoch v marketingu.

      redaktorka Barbara Čierna o spíkroch

Na otvárací ceremoniál konferencie si posvietil redaktor Michal Petro.

      redaktor Michal Petro o nových časopisoch a ocenených projektoch

Dekanka Dana Petranová zhodnotila priebeh celej konferencie Marketing Identity.

      rozhovor s dekankou Danou Petranovou

 

Foto: Michaela Lehotská, Lucia Magalová

Viac zaujímavých článok z nášho webu