websuport vrch

apr 252012
 

TRNAVA, SMOLENICE, 24. 04. 2012. Smolenický zámok opäť otvoril svoje brány medzinárodnej vedeckej konferencii “Megatrendy a médiá 2012” na tému “Mediokracia vs. Demokracia”. Presne 24 ľudí strávilo 860 hodín svojho času na to, aby spojili presne 135 prednášajúcich, zastupujúcich 7 krajín sveta.

 

9:00 Niekoľko minút po deviatej hodine sa oficiálne začala konferencia “Megatrendy a médiá 2012”. Po príhovore a privítaní hostí Slavomírom Magálom, vedúceho katedry umeleckej komunikácie, a dekanky Fakulty masmediálnej komunikácie Dany Petranovej, predstavil šéfredaktor časopisu Communication Today jeho najnovšie číslo.Okrem kvalitných článkov je novinkou najmä jeho elektronická aplikácia dostupná na App Store.

9:15 Doktorandka Katarína Acélová predstavila  almanach študentských prác MUUZA 2012. Tohtoročné vydanie je obohatené o farebné fotografie. “Najlepšie umelecké, textové a fotografické počiny sme preniesli do reprezentatívnej publikácie akou je MUUZA“, dodal Slavomír Magál na záver.

9:20 Tretím, každoročným rituálom bolo aj odovzdávanie ocenenia Granátové jablko Mariána Matyáša s podtitulom Výročná cena FMK UCM. Udeľuje sa jednému študentovi a jednému absolventovi FMK. Tohtoročnú cenu získal Andrej Brník, druhák magisterského stupňa štúdia masmediálnej komunikácie, a absolventka FMK Katarína Rosinová.

9:30 Rektor UCM Jozef Matúš ako prvý z prednášajúcich predstúpil, aby osvetlil problematiku “Interakcie marketingu vzdelávania a znalostnej spoločnosti”.  K záveru rektor dodal, že “sledovanie znalostnej spoločnosti je základom jej fungovania.”

10:00 Peter Bruck, laureát čestného titulu a významný hosť konferencie, pokračoval v prednášaní na tému, ktorá sa zaoberala aj obrovským množstvom poznatkov, ktoré médiá ponúkajú a ako ich  všetky čo najlepšie obsiahnuť. Porozprával aj o tom, ako mladých ľudí mení používanie internetu.

10:30 O českej žurnalistike prišiel porozprávať Václav Moravec, ocenený niekoľkými cenami. Stal sa najobľúbenejšou osobnosťou televíznej publicistiky v diváckej ankete TýTý. Či je česká mediálna oblasť “túlavým psom v postdemokracii” ,porozpráva aj v panelovej diskusii v poobedňajších hodinách. Na otázku či u nás existujú médiá, ktoré plnia funkciu strážneho psa Vám prinášame v nasledujúcom zostrihu.

11:15 Po krátkej prestávke predstúpil Pero Maldini, významný hosť z chorvátskej univerzity. Práve v týchto momentoch prednáša na tému “New Media and Politics…”. Rozpráva o politickom systéme a politických procesoch, ktoré sú pod vplyvom nových médií.

11:20 V Červenom salóniku práve prednáša Norbert Vrabec, odborník na mediálnu výchovu, o možnostiach implementácie vzdelávacích programov mediálnej výchovy určených pre pedagógov. Poľovnícky salónik obohatil svojou prítomnosťou Marek Mikle, riaditeľ odboru korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB banky. Rozoberá problematiku vzdelávania v bankovej sfére. Miroslav Zelinský, docent Univerzity Tomáše Bati v Zlíne, zaujal svoje publikum témou “Není divák reklamy tak trochu voyeurem?”

12:00 Richard Jajcay, riaditeľ Ecopress Events začína svoju prezentáciu zameranú na médiá a to, ako sú odmeňované za stráženie demokracie. Nasleduje krátka diskusia a otázky priamo na hosťa.

12:25 Daniel Krošák, z katedry právnych a humanitných vied UCM, rozpútal diskusiu k nedávno medializovanej téme Gorila.

13:00 Svoju prednášku si pripravil aj profesor Jaroslav Chovanec, ktorý práve rozpráva o demokracii a participácii občanov na štátnej moci.

14:15 Práve sa začala panelová diskusia na tému “Mediokracia vs. Demokracia”. Na otázky odpovedá predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík, generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník, moderátok Českej televízie Václav Moravec, politológ Michal Horský a bývalý generálny riaditeľ STV Richard Rybníček. Diskusiu moderuje Hana Pravdová, prodekanka pre vedu a výskum FMK UCM.

Aj pánovi Rybníčkovi bola položená otázka či má nejakú skúsenosť politici vs. médiá. „Vzhľadom k tomu, že viem ako fungujú médiá a svet médií, ich silu vôbec nepreceňujem ani nepodceňujem. Zaujíma ma hlavne, akým spôsobom sa novinár snaží uchopiť problém, ako ho chce pochopiť, či pristupuje profesionálne. Či v televízii Joj alebo v STV som akúkoľvek snahu o  manipuláciu  odmietol.“

Politológ Michal Horský dodal bodku na záver: …”v spore médiá či politika nejde ani tak o politika ani o médiá, ale ide o tretieho hráča – verejnosť. Politici sa na občana pozerajú ako na zdroj hlasov. Médiá v tom občanovi nevidia voliča, ale denno-denného živitela médií. Vytvára sa tak trojuholník médiá – politika – verejnosť.”

Viac z panelovej diskusie Vám prinesieme v osobitnom článku.

 15:40 Tím rádia Aetter, sa bol pozrieť aj na miesta, kde budú spať hostia konferencie. Pozrite sa ako vyzerajú komnaty v Smolenickom zámku.

 

 

 

 

 

 

 

17:00 V hlavnej miestnosti bude o malú chvíľu odovzdaný čestný titul Doctor honoris causa rakúskemu profesorovi, doktorovi Petrovi Bruckovi. Univerzitný zbor UCM Voices je už nastúpený a pripravený zaspievať slovenskú a rakúsku hymnu. Publikum sa plní známymi tvárami, nielen tými, ktoré sú stále súčasťou našej fakulty, ale aj bývalými pedagógmi, ktorými sú Andrej Tušer a Samuel Brečka.

17:30 Po príhovoroch dekanky fakulty Dany Peteranovej a rektora UCM Jozefa Matúša sa odovzdal čestný titul Doctor honoris causa Petrovi Bruckovi. Zároveň na konferencii rektori Univerzity sv. Cyrila a Metoda a Trnavskej univerzity podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci.

 

 Pokračovať na konferenciu 2. deň

 

Text, foto, rozhovory: Zdenka Sekerešová, Dáša Omastová, Romana Gučková, Antonios Vlachou

Viac o mne

Andrej Brník

Mám rád to čo robím a čo robím sa snažím robiť na 100%. Niekedy je to so mnou síce na nevydržanie, ale aj napriek tomu si myslím, že som celkom spoločenský.
Viac o mne

Viac zaujímavých článok z nášho webu