okt 292013
 

Vysoká škola – miesto, kde človek strávi 3 až 5 rokov nadobúdaním teoretických informácií  s vidinou lepšej práce v budúcnosti. Vyššie vzdelanie však ešte nemusí automaticky znamenať dobré, či ľahko získané zamestnanie. Veľa mladých absolventov má síce dostatočné teoretické znalosti, ale minimum z nich má aj nejakú prax. Práve praktické skúsenosti sú v súčasnosti na nezaplatenie. Je však ťažké sa k nim dostať. Každý zamestnávateľ vyžaduje prax, ale málokto ju aj poskytuje. Toto by mala zmeniť nezisková organizácia s názvom AZU.

AZU alebo „Aktivita zvyšuje úspech“ je národný rozvojový projekt, ktorého cieľom je zapojiť študentov do rôznych online aktivít či workshopov vedených ľuďmi z praxe. Študenti tak budú mať možnosť stretnúť sa s reálnym fungovaním spoločností a ich lídrami, čo im neskôr pomôže efektívnejšie sa začleniť do pracovného procesu. Na druhej strane zamestnávatelia takto získajú kvalitne pripravených absolventov, na formovaní ktorých sa môžu aktívne podieľať. Všetky tieto aktivity bude medzi vysokými školami a firmami zabezpečovať univerzitný koordinátor.

azu_2

Základom programu je 5 druhov činností vytvárajúcich komplex vedomostí, ktoré študentovi umožnia rozvoj jeho schopností a zvýšia tak jeho šancu na úspech po ukončení štúdia. Tieto činnosti sú navzájom prepojené  vďaka internetovému systému AZU, ktorý sleduje a zaznamenáva aktivity registrovaných študentov. Ponúka priestor na vytvorenie vlastného profilu, zabezpečuje objektívne hodnotenie a motivuje stále napredovať. Okrem online fungovania sa budú organizovať pravidelne každý semester 2 bloky prednášok alebo workshopov z piatich oblastí, kde budú študenti pod dohľadom profesionálnych trénerov zlepšovať svoje „soft skills“. Cieľom prvej oblasti s názvom Spoznaj sám seba bude odhaliť svoje schopnosti a objaviť smer, ktorým sa má študent ďalej rozvíjať. Ďalšia oblasť Kreatívne dielne má zdokonaliť stránky projektu zamerané na pracovný trh a to, ako presadiť myšlienku vlastného projektu. Nasleduje Mentoring, kde dochádza ku konfrontácií s praxou. Naň nadväzuje Overenie – teda uplatnenie nadobudnutých skúseností v prostredí firmy. V tejto oblasti budú mať študenti možnosť vyskúšať si realizáciu projektov. A nakoniec Rozhodnutie, pri ktorom si študent má uvedomiť, či sa chce vydať smerom zamestnanca alebo podnikateľa.

Firmy zapojené do tohto projektu budú mať možnosť spolupráce na osobnostnom a profesijnom rozvoji študentov viacerých univerzít. Zapájaním ich do svojich projektov, sledovaním ich vývoja, poskytnutím stáže, alebo pracovnej ponuky môžu získať:

 • Výborný marketingový a komunikačný kanál prostredníctvom propagácie podujatí a projektov
 • Recruiting kanál – profesionálny nábor a výber členov tímu pre svoje projekty a podujatia
 • Možnosť outsorcingu – kvalitne vypracované projekty v rôznych formách a podpora pre vypracovanie špecifických častí projektov
 • Získanie profesionálneho vyhodnotenia zrealizovaných projektov zahŕňajúce komplexné štatistiky a analýzy
 • Interaktívne CV a ďalšie doplnkové služby
 • Využívanie AZU siete -široká sieť študentských organizácií – firmy, neziskové organizácie, inštitúcie formálneho a neformálneho vzdelávania a iné organizácie, špecifické časopisy a magazíny, PR partneri

azu_6Organizácia AZU vznikla s podporou  Študentskej rady vysokých škôl a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súčasnosti s ňou spolupracuje päť slovenských univerzít, a to : Slovenská technická univerzita v Brative, Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Ak Vás projekt zaujal a chcete sa stať jeho súčasťou, kontaktujte AZU ešte dnes. Viac informácií nájdete na ich oficiálnej stránke.

Text : KP, foto a obrázky : archív AZU

Viac o mne

Andrej Brník

Mám rád to čo robím a čo robím sa snažím robiť na 100%. Niekedy je to so mnou síce na nevydržanie, ale aj napriek tomu si myslím, že som celkom spoločenský.
Viac o mne

Viac zaujímavých článok z nášho webu

 • V pondelok večer sa uskutoční akcia pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, ako sa mladí môžu zamestnať. Po 5 mesiacoch končí projekt Zamestnanie mladým, podporený programom Mládež v akcii […]
 • TVaT 2015 s Aetterom: Prvý deň workshopov a príležitostíTVaT 2015 s Aetterom: Prvý deň workshopov a príležitostí Kvalitné prednášky, motivačné diskusie a stretnutia s ľuďmi z praxe. Fakulta masmediálnej komunikácie sa opäť zapojila do  projektu Týždňa vedy a techniky. Od pondelka do piatka môžete […]
 • Nový projekt AZU pre rok 2014Nový projekt AZU pre rok 2014 Národný rozvojový projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech pokračuje aj v roku 2013. Jeho cieľom je priniesť študentom možnosť zapojiť sa do zaujímavých on-line aktivít, workshopov, možnosť […]
 • Prvé VJAMNOCE na UCMPrvé VJAMNOCE na UCM TRNAVA. Tento rok Vianoce dorazili na našu univerzitu o pár dní skôr. Šikovní študenti z EVENT SQUAD zorganizovali ďalší zaujímavý projekt VJAMNOCE – christmas chill. V utorok 16. decembra […]
 • Beseda AZU – Aktivita zvyšuje úspechBeseda AZU – Aktivita zvyšuje úspech TRNAVA. V stredu,  8.10.2014, bola v zasadačke rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave beseda AZU -  Aktivita zvyšuje úspech.  Besedu viedol  prorektor UCM Marcel Vysocký a manažér […]